Kelių eismo taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d.)

ATNAUJINIMAI
DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo nr. 1950 „dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2008 m. kovo 20 d. Nr. 275
2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 768 - NAUJA  AKTUALI REDAKCIJA NUO 2008-09-01


KELIU EISMO TAISYKLES (KET)

I. Bendrosios nuostatos
II. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos
III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos
IV. Transporto priemonės vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos ir reikalavimai
V. Vairuotojų pareigos piestiesiems
VI. Pėsčiųjų pareigos
VII. Keleivių pareigos
VIII. Papildomi reikalavimai dviračių vairuotojams
IX. Papildomi reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams
X. Eismo reguliavimo signalai
XI. Įspėjamieji signalai
XII. Šviesos prietaisų naudojimas
XIII. Važiavimo pradžia ir manevravimas
XIV. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje
XV. Važiavimo greitis
XVI. Lenkimas
XVII. Sustojimas ir stovėjimas
XVIII. Važiavimas per sankryžas
XIX. Važiavimas per geležinkelių pervažas
XX. Eismas automagistralėse ir greitkeliuose
XXI. Eismas gyvenamojoje zonoje
XXII. Maršrutinių transporto priemonių pirmenybė
XXIII. Neįgaliųjų transporto priemonių eismas
XXIV. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai
XXV. Keleivių vežimas
XXVI. Saugos diržų naudojimas
XXVII. Krovinių vežimas
XXVIII. Transporto priemonių vilkimas
XXIX. Mokymas vairuoti
XXX. Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo ivykiui
XXXI. Reikalavimai transporto priemonėms ir priekaboms
XXXII. Papildomi saugaus eismo reikalavimai
XXXIII. Baigiamosios nuostatos


Keliu eismo taisyklių 1 priedas
KELIO ŽENKLAI

I. Įspėjamieji ženklai
II. Pirmumo ženklai
III. Draudžiamieji ženklai
IV. Nukreipiamieji ženklai
V. Nurodomieji ženklai
VI. Informaciniai ženklai
VII. Paslaugų ženklai
VIII. Papildomos lentelės
IX. Baigiamosios nuostatos

Keliu eismo taisykliu 2 priedas
KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

Kelių eismo taisyklių 3 priedas
KELIU ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS
I. Horizontalusis ženklinimas
II. Vertikalusis ženklinimas

Keliu eismo taisykliu 4 priedas
TRANSPORTO PRIEMONIU SKIRIAMIEJI ŽENKLAI
TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE